Juridisk information

Observera

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "asis"; och utan garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd, inklusive (men inte begränsat till) några underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för något speciellt syfte eller icke-intrång i rättigheter från tredje part. Medan informationen som antas vara korrekt kan den innehålla fel eller felaktigheter. Adria Mobil ska under inga omständigheter ansvara gentemot någon för särskilda, indirekta eller följdskador relaterade till detta material, såvida det inte orsakas av grov vårdslöshet eller avsiktligt fel. Syftet med denna webbplats är upplysande. Webbplatsen kan visa fotografier som kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustningen eller skildra produkter som kanske inte finns tillgängliga på alla marknader. Produkter kan ändras när det gäller teknisk specifikation och kommersiella detaljer och i förhållande till specifika regler. Du rekommenderas alltid att kontakta din utvalda Sun Living-återförsäljare för att få all detaljerad information innan du köper. Adria Mobil och dess dotterbolag och auktoriserade distributörer övervakar regelbundet men är inte ansvariga för innehållet i externa länkar. Operatörerna för webbplatserna som vi länkar till har eget ansvar för innehållet på dessa sidor.

 

Upphovsrätt

 

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenien 2020-21. Alla rättigheter är förbehållna. Texten, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och deras arrangemang på Sun Living-webbplatser är alla föremål för upphovsrätt och annat immateriellt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution, och inte heller modifieras eller omplaceras till andra webbplatser. Vissa Sun Living-webbplatser kan innehålla bilder vars upphovsrätt kan hänföras till tredje part.

 

Trademarks

Om inget annat anges, är alla märken som visas på Sun Living webbplatser underlagt varumärkesrättigheterna för Adria Mobil, detta gäller särskilt dess märken, modellnamn, företagslogotyper och emblem.

 

Inga licenser

Adria Mobil har tänkt att uppnå en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du kommer att bli lika entusiastiska som vi om denna kreativa insats. Du måste dock också förstå att Adria Mobil måste skydda deras immateriella rättigheter, inklusive deras patent, varumärken och upphovsrätt. Därför uppmärksammas du härmed att varken denna webbplats eller något material som finns på det på något sätt ska bevilja eller tas för att ge någon person en licens till Adria Mobils  egendom.

 

Dataskydd

Dataskydd och datasäkerhet är viktigt för oss. Dina uppgifter samlas in i enlighet med gällande lagkrav. När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att lämna personuppgifter. Att tillhandahålla denna information är frivilligt. Dina personuppgifter används i strikt överensstämmelse med lagarna om dataskydd. Personuppgifter som tillhandahålls på Sun Livings webbplatser används som en del av kontraktsförfarandet och för att behandla dina förfrågningar. Bearbetning och användning av dina uppgifter för samråd, reklam och marknadsundersökningsändamål sker endast med ditt uttryckliga medgivande. Om du, när du ger ditt samtycke till ovan angivna syften, också ger ditt tillstånd att dina uppgifter ska användas av andra Adria Mobil-dotterbolag eller ytterligare namngivna tredje parter, kan dina uppgifter också överföras till dessa parter. Om detta inte är fallet kommer dina data inte att överföras till andra parter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida åtgärder.

 

Användardata

 

När du besöker våra onlinesidor kommer din IP-adress, webbplatsen som hänvisade dig till oss och information om webbsidorna som du besöker på vår webbplats automatiskt att sparas, tillsammans med datum och varaktighet för ditt besök, endast för statistikändamål. Ingen personlig anslutning upprättas med denna information. En statistisk utvärdering av dessa data utförs endast i anonymt format.

 

Användandet av cookies

Data samlas in och sparas för marknadsförings- och optimeringsändamål på denna webbplats. Cookies kan användas för detta. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet för webbplatsbesökarnas webbläsare. Cookies gör det möjligt att identifiera webbläsaren igen. Uppgifter som samlas in kommer inte att användas för att identifiera besökaren på webbplatsen personligen utan deras förhandsgodkännande kommer inte att slås samman med personuppgifter som rör den person som pseudonymen hänvisar till. Du kan återkalla ditt samtycke för att data ska samlas in och sparas i framtiden när som helst. Om du inte vill tillåta cookies, ändra dina webbläsarinställningar i enlighet med detta.

 

Rätt till information

I enlighet med lagstiftning kan du begära information om huruvida data lagras och i så fall vilka uppgifter som finns om dig personligen eller din pseudonym när som helst och utan kostnad.

 

Radera och korrigera data

På begäran kommer vi naturligtvis omedelbart att radera eller korrigera alla uppgifter som vi har om dig i enlighet med gällande lagkrav.

 

Överföring

Vi erbjuder för närvarande inte krypterad dataöverföring. Detta innebär att de uppgifter du anger kan potentiellt läsas av obehöriga personer. Om du inte vill använda Internet kan du också skicka dina förfrågningar till oss per fax eller post Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenien.