Juridisk information

Meddelande
The information on this website is provided "as is" and without warranty of any kind, expressed or implied, including (but not limited to) any implied warranties of merchantability, fitness for any particular purpose, or non-infringement of third party rights. While the information provided is believed to be accurate, it may include errors or inaccuracies. In no event shall Adria Mobil be liable to any person for any special, indirect or consequential damages relating to this material, unless caused by gross negligence or intentional misconduct. The purpose of this website is illustrative. The website may show photographs which may include some elements not belonging to the standard equipment or portray products which may not be available in all markets.

Products may change in terms of technical specification and commercial details and in relation to specific regulations. You are advised to always contact your selected Sun Living to obtain all detailed information prior to purchasing. Adria Mobil and its Subsidiaries and Authorized Distributors regularly monitor but shall not be liable for the content of any external links. The operators of the websites that we link to have sole responsibility for the content of these pages.
 
Upphovsrätt
Upphovsrätt © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2016-17. Alla rättigheter reserverade. Texten, bilder, grafisk formgivning, ljudfiler, animerade filer, videofiler och deras utformning på Adria Mobils hemsidor omfattas av upphovsrätten och annat internationellt skydd för intellektuell egendom. Dessa objekt skall ej kopieras för kommersiell användning eller distribution samt modifieras eller återpubliceras på andra hemsidor. Vissa av Sun Livings hemsidor kan innehålla bilder som tillhör en tredje part.
 
Varumärken
Om inte annat anges så omfattas alla varumärken som visas på Sun Livings hemsidor av Adria Mobils varumärkesrättigheter. Detta gäller framför allt för dess varumärken, modellnamn, företagslogotyper och emblem.
 
Inga licenser
Adria Mobil har strävat efter att åstadkomma en innovativ och informativ hemsida. Vi hoppas att du kommer att vara lika entusiastisk som vi över denna kreativa strävan. Men du måste även förstå att Adria Mobil måste skydda sin intellektuella egendom, inklusive sina patent, varumärken och upphovsrätter. Följaktligen informeras du härmed om att varken denna hemsida eller något material däri under några som helst omständigheter skall tolkas som att någon person ges tillgång till Adria Mobils intellektuella egendom.

Datasäkerhet
Dataskydd och datasäkerhet är mycket viktiga för oss. Data samlas in från dig i överenstämmelse med det relevanta juridiska regelverket. När du använder dig av våra tjänster kan det hända att du får en förfrågan om att tillhandahålla personlig data. Att ge ifrån sig denna information är frivilligt. Data används i strikt överenstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning. Personlig data som samlas in på Sun Livings hemsida används som en del av anställningsförfarandet och för att göra det möjligt att behandla dina önskemål. Bearbetning och användning av data för konsultering, marknadsföring och marknadsundersökningar sker endast efter ditt uttryckliga medgivande. Om du i samband med samtycke till de ovannämnda syftena för dataanvändning även ger klartecken till att data används av Adria Mobils dotterbolag eller annan tredje part så kan data även föras över till dessa parter. Om detta inte är fallet kommer data ej att föras över till andra parter. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke vid ett senare tillfälle i samband med andra åtgärder/handlingar.
 
Användaruppgifter
När du besöker vår hemsida kommer din IP-adress, den hemsida som hänvisade dig till oss och detaljer om de sidor på vår hemsida som du besöker, att sparas automatiskt tillsammans med datum och den tid du besökte hemsidan. Detta sker endast för att utgöra basis för statistisk analys. Ingen personlig koppling görs med denna data. Statistisk utvärdering av data sker endast på basis av anonymitet.
 
Användning av cookies
Data samlas och sparas för marknadsföring och optimeringssyften på denna webbsida. Cookies kan användas till detta. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i sidobesökarens webbläsares cache. Cookies tillåter webbläsaren att återidentifieras. Samlad data kommer inte att användas för att identifiera besökaren personligt utan deras samtycke i förhand och kommer inte att sammanfogas med personlig data relaterat till den personen pseudonymen syftar på. Du kan när som helst upphäva samtycket till samlande och sparande av data.  

 
Rätt till information
I överenstämmelse med gällande juridiskt regelverk kan du begära information om huruvida data lagras, och om så är fallet vilken data relaterad till dig personligen eller din pseudonym som lagras. En sådan begäran är kostnadsfri.
 
Raderande och korrigering av data
På uppmaning kommer vi naturligtvis omedelbart avlägsna eller korrigera data relaterad till dig, som vi har lagrat i överenstämmelse med gällande lagar och förordningar.
 
Överföring
För närvarande erbjuder vi inte krypterad dataöverföring. Detta betyder att data du tillhandahåller potentiellt kan läsas av icke auktoriserade personer. Om du inte vill använda dig av internet så kan du även skicka din förfrågan till oss via fax eller till vår postadress Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenia.