Garanti

Sun Living husbilar och Vans är gjorda av Adria Mobil, som har ett åtagande att sträva efter en hållbar utveckling, produktion och marknadsföring av husbilar av hög kvalitet. Vårt mål är att producera säkra, funktionella och pålitliga produkter för att tillfredsställa kunder som vill spendera sin fritid i sitt Sun Living fordon. 

Allt från att köpa material till försäljning av produkten - gör vi vårt bästa för att förhindra felkällor, upptäcka eventuella misstag som kan uppstå så snart som möjligt och omedelbart eliminera dem, samt att ständigt förbättra alla processer i företaget. Vår toppmoderna fabrik använder tillverkningstekniker i världsklass från bilindustrin och är ISO-certifierad för kvalitet (ISO9001) och miljöledning (ISO 14001).

Adria's World Class Manufacturing (WCM) är en uppsättning koncept, principer, policyer och tekniker för att hantera ett tillverkningsföretag. Det är en processdriven strategi där implementeringar involverar många filosofier och tekniker från bilindustrin. 

Sun Living-produkter har en Återförsäljargaranti och det finns ett professionellt återförsäljarnätverk med över 400 Sun Living återförsäljare i hela Europa som är uppbackat av leverans av delar i världsklass. Detaljer och platser för vårt återförsäljarnätverk finns på denna webbplats. https://se.sun-living.com/aterforsaljare

De fullständiga garantidokumenten kan läsas hos en auktoriserade Sun Living återförsäljare. Det är den säljande Sun Living återförsäljaren som är Garantigivare till fordonet.

Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta din Adria återförsäljare.